[ Apie mus ] Istorija ] Veikla ] Tikslai ] Spaudoje 2002-2006 m. ] Spaudoje 2008 m. ] Kontaktai ]

 

     Lietuvos Alzheimerio ligos asociacija įsikūrė 2003 m. vasario 16 d.,  birželio 26 d. įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje. Tai yra savanoriška savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti įregistruotus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymą klubus, draugijas, bendrijas ir kitas visuomenines organizacijas, besidominčias Alzheimerio ligos problemomis ir padedanti įgyvendinti nacionalinę sveikatos programą.
      Lietuvos Alzheimerio ligos asociacija dalyvauja kai kuriuose Valstybinių ligonių kasų posėdžiuose, tam tikrų Sveikatos ministerijos darbo grupių veikloje, taip pat kviečiama į Nacionalinės sveikatos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo posėdžius. Asociacijos nariai dalyvauja ir skaito pranešimus konferencijose.

  Valstybinėse ligonių kasose Alzheimerio asociacija jau yra pripažįstama kaip kovojanti ir žinanti ko siekianti organizacija. 2003 m. lapkričio mėnesį privalomojo sveikatos draudimo posėdyje tvirtai išsakius argumentus, vieno balso persvara pavyko apginti būtinųjų vaistų perkėlimą iš 50 % kompensavimo į 80 % kompensuojamų vaistų grupę.

 

   

Rugsėjo 21-oji – Tarptautinė Alzheimerio diena.Šia liga sergantiems ligoniams būtinai reikalingi vieni ar dveji vaistai ir artimo žmogaus nuoširdi teisinga priežiūra.

   
   
   
   
   
   
   

Atnaujinta 2014.02.18

Psl. 4

  
     Nors ir labai priešiškai nusiteikę buvo tarybos nariai, šį kartą pacientai nugalėjo. Tai buvo labai didelis laimėjimas! Mūsų ligoniams tai labai didelė materialinė pagalba!
     2004 metais liepos mėnesį per posėdį Valstybinėse ligonių kasose turėjo būti svarstomas klausimas apie būtinųjų vaistų išbraukimą iš kompensuojamųjų vaistų sąrašo. Tačiau po konkretaus ir argumentuoto LALA rašto į Sveikatos ministeriją, šis klausimas buvo atmestas. Vaistai palikti kompensuojamųjų vaistų sąraše. Tai labai didelis pasiekimas! Pirmą kartą Sveikatos apsaugos ministras atsižvelgė į visuomeninės organizacijos, kuri gina Alzheimerio liga sergančius ligonius ir jų artimuosius, balsą! Mes labai tikimės ir toliau tokio progresyvaus bendradarbiavimo.
     LR sveikatos ministras ne kartą pripažino, kad Alzheimerio liga sergantys ligoniai yra ypač nuskriausti ir jiems būtinai reikalingas didesnis dėmesys. Bet... trūksta lėšų.

© 2006-2014 m.